ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Web del departament d'ensenyament - Orienta't

El procés d'orientació acadèmica i professional dels estudiants del segon cicle d'ESO passa, necessàriament, per assegurar que s'han realitzat, adequadament, almenys aquests tres processos:
 • Autoconeixent d'un mateix i de les seves circumstàncies.
 • Informació acadèmica sobre les diferents opcions un cop finalitzada l'Eduació Secundària obligatòria
 • Decisió pròpiament dita, fruti de contrastar la informació amb l'autoconeixement.

1. Informació Acadèmica
El sistema_educatiu està estructurat, fonamentalment, en quatre etapes educatives
 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Secundària
 • Educació Superior

En finalitzar l'ESO s'obre un ventall molt ampli d'estudis postobligatoris. Des d'aquest enllaç podràs consultar les diferents opcions d'estudis1. Autoconeixement
 • Capacitats i habilitats
 • Vocacions

 • Sittuació familiar i personal
 • necessitats
 • Opcions (F2)
 • Què es prioritza (f3)