ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LES ASSIGNATURES DE:
1r BATXILLERAT i 1r DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA


INTRODUCCIÓ
Aquesta és una enquesta anònima en què no heu d'introduir cap dada personal. Només caldra que introduïu el número d'enquesta secret que heu agafat.
Us demanem que llegiu amb molta atenció les preguntes i que respongueu amb la màxima sinceritat. La vostra opinió ens resultarà molt útil per millorar la nostra feina docent. Moltes gràcies per la vostra participació

INDICACIONS:
  • Per omplir les enquestes heu de seleccionar els enllaços a cada assignatura que es troben en elnom del professor:
  • En les assignatures impartides per més d'un professor heu de seleccionar l'enquesta enllaçada en el nom del professor que us imparteix l'assignatura.
  • En cas que una assignatura us l'hagi impartit més d'un professor (con en el cas d'anglès si heu tingut un canvi de nivell o per qualsevol altra circumstància podeu omplir les enquestes corresponents als dos professorsque us han impartit la matèria.
  • Les preguntes són les mateixes per a totes les assignatures i heu de valorar els ítems referits en cada assignatura en una escala de l'1 (més baix) al 7 (més alt)
  • Si creieu que alguna qüestió no la podeu valorar marqueu l'opció No valorable.
  • L'enquesta s'obrirà en una finestra nova. En acabar podeu tancar la finestra i passar a la següente enquesta.

ENQUESTES:
0) Coordinador: ............... Sra Adrià van Waart
1) Tutoria: .........................Sra. Lydia Cadena - Sr. Carles González - Sr. Roberto Conde - Sr. Lorenzo Alonso
.......................................... Sra Blanca Martin-Gil - Sr David Delgado - Sr. Josep M Hernández Sr. Ignasi Llobera Sra. Anna Dalmau
2) Llengua Catalana:.........Sra. Anna Dalmau
3) Llengua Castellana (Programa del Diploma): Sra Lydia Cadena.
4) Llengua Castellana (Batxillerat): Sra. Lydia Cadena
5) Llengua Anglesa (Programa del Diploma):Sra. Paul Gilinsky -Sr. Raúl de Diós
6) Llengua Anglesa (Batxillerat): Sra. Laura Serrano Sr. Lorenzo Alonso
5) Filosofia (Batxillerat): Sr. Ignasi Llobera)
6) Filosofia (Programa del Diploma): Sr. Ignasi Llobera
7) Matemàtiques (Programa del Diploma):Sr. David Delgado Sr. Roberto Conde
8) Matemàtiques (Batxillerat): Sr. Carles González
9) Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials: Sr. Roberto Conde
10) Alemany...........................Sra. Cris Díaz
11) Francès............................Sra. Mireia Vilanova
12) Ús de la llengua: ........Sra. Cris Sánchez Sra. Celia Vega
13) Tecnologia Industrial (Física):......Sr. Carles González
14) Tecnologia Industrial (Química)... Sr David Delgado
15) Geografia: ...................... Sr. Josep M. Hernández.
16) Empresa y Gestión (Programa del Diploma): ....Sra. Estefanía Molina
17) Economia de l'Empresa (Batxillerat): Sra. Estefanía Molina
18) Física: ............................Sr. Carles González.
19) Dibuix Tècnic: ................. Sr. David Delgado
20) Biologia: ........................Sra. Glòria Guerrero
21) Química: ...................... Sr. Adrià van Waart
22) SAS (Programa del Diploma): Sr. Roberto Conde
23) CMC: Sr. David Delgado Sr. Roberto Conde
24)Educació Física............... Sr. Roger Mauri