ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LES ASSIGNATURES DE 1r DE BATXILLERAT
INTRODUCCIÓ
Aquesta és una enquesta anònima en què no heu d'introduir cap dada personal. Només caldra que introduïu el número d'enquesta secret que heu agafat.
Us demanem que llegiu amb molta atenció les preguntes i que respongueu amb la màxima sinceritat. La vostra opinió ens resultarà molt útil per millorar la nostra feina docent. Moltes gràcies per la vostra participació

INDICACIONS:
  • Per omplir les enquestes heu de seleccionar els enllaços a cada assignatura que es troben en elnom del professor:
  • En les assignatures impartides per més d'un professor (Tutoria, i 2a Llengua estrangera) heu de seleccionar l'enquesta enllaçada en el nom del professor que us imparteix l'assignatura.
  • En cas que una assignatura us l'hagi impartit més d'un professor (con en el cas d'anglès si heu tingut un canvi de nivell o per qualsevol altra circumstància podeu omplir les enquestes corresponents als dos professorsque us han impartit la matèria.
  • Les preguntes són les mateixes per a totes les assignatures i heu de valorar els ítems referits en cada assignatura en una escala de l'1 (més baix) al 7 (més alt)
  • Si creieu que alguna qüestió no la podeu valorar marqueu l'opció No valorabvcle.
  • L'enquesta s'obrirà en una finestra nova. En acabar podeu tancar la finestra i passar a la següente enquesta.

ENQUESTES:
0) Coordinadora: ................ Sra Patxi Perales
1) Tutoria: ......................... Sra. Lydia Cadena - Sr. Abdel Drissi - Sr. Adrià van Waart - - Sra. Anna Dalmau
.......................................... Sra Blanca Martin-Gil - Sr David Delgado - Sr. Josep M Hernández
2) Llengua Catalana:.........Sra. Anna Dalmau.
3) PD Llengua Castellana: ......Sra Lydia Cadena
3) Llengua Castellana: ......Sra Lydia Cadena.
4) Llengua Anglesa: .......... Sr. Lorenzo Alonso - Sra. Laura Serrano - Sr. Paul Gilinsky
5) Filosofia: ....................... Sr. Patxi Perales
6) Ciències Món Contemp...Sr. David Delgado
7) PD Matemàtiques: ...............Sr. Abdel Drissi
7) Matemàtiques: ...............Sr. David Delgado
7) Matemàtiques. Aplic. CS: ..Sr. David Delgado
8) Geografia: .....................Sr. Josep M. Hernández
8) PD Geografia: ................Sr. Josep M. Hernández.
9) Economia i empresa: ....Sra. Blanca Martín-Gil
10) Comentari de text: ........Sra. Blanca Martín-Gil
11) CulturaAnglesa: .......... Sr. Lorenzo Alonso
12) Física: ............................Sr. Abdel Drissi.
13) Dibuix tècnic: ................ Sr David Delgado
13) Biologia: ........................Sra. Glòria Guerrero
14) PD SAS: ...................... Sr. Adrià van Waart
14) Química: ...................... Sr. Adrià van Waart
12) Electrotècnia (Física):......Sr Abdel Drissi
13) Electrotècnia (Química)... Sr David Delgado
15) Educació Física: ...........Sr. Roger Mauri.
16) 2a Llengua estrangera: Sra. Mireia Vilanova - Sra. Cris Díaz