ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LES ASSIGNATURES DE:2n DE BATXILLERAT i 2n del PROGRAMA DEL DIPLOMA

INTRODUCCIÓ
Aquesta és una enquesta anònima en què no heu d'introduir cap dada personal. Només caldra que introduïu el número d'enquesta secret que heu agafat.
Us demanem que llegiu amb molta atenció les preguntes i que respongueu amb la màxima sinceritat. La vostra opinió ens resultarà molt útil per millorar la nostra feina docent. Moltes gràcies per la vostra participació

INDICACIONS:
  • Per omplir les enquestes heu de seleccionar els enllaços a cada assignatura que es troben en elnom del professor:
  • En les assignatures impartides per més d'un professor (Tutoria, matemàtiques i 2a Llengua estrangera) heu de seleccionar l'enquesta enllaçada en el nom del professor que us imparteix l'assignatura.
  • En cas que una assignatura us l'hagi impartit més d'un professor (con en el cas d'anglès si heu tingut un canvi de nivell o per qualsevol altra circumstància podeu omplir les enquestes corresponents als dos professorsque us han impartit la matèria.
  • Les preguntes són les mateixes per a totes les assignatures i heu de valorar els ítems referits en cada assignatura en una escala de l'1 (més baix) al 7 (més alt)
  • Si creieu que alguna qüestió no la podeu valorar marqueu l'opció No valorable.
  • L'enquesta s'obrirà en una finestra nova. En acabar podeu tancar la finestra i passar a la següente enquesta.

ENQUESTES:
0) Coordinador: ............... Sr.Adrià van Waart
1) Tutoria: ......................... Sra. Lydia Cadena - Sr. Carles González - Sr. Roberto Conde - Sra. Anna Dalmau - Sr. David Delgado - Sr. Josep M Hernández - Sr.Ignasi Llobera - Sr. Lorenzo Alonso - Sra. Blanca Martín-Gil
2) Llengua Catalana:........ Sra. Anna Dalmau.
3) Llengua Castellana (Programa del Diploma):Sra Lydia Cadena
4) Llengua Castellana (Batxillerat): ......Sra Lydia Cadena.
5) Llengua Anglesa (Programa del Diploma): ..........Sr. Lorenzo Alonso
6) Llengua Anglesa (Batxillerat): ..........Sr. Lorenzo Alonso
7) Llengua Anglesa (Batxillerat): ..........Sr. Murray Sutcliffe
8) Filosofia (Batxillerat): ....................... Sr. Ignasi Llobera
9) Filosofia (Programa del Diploma):... Sr. Ignasi Llobera
10) Història...........................Sr. Josep M. Hernández
11) Matemàtiques (Programa del Diploma): ...............Sr.David Delgado
12) Matemàtiques (Batxillerat): ...............Sr. David Delgado
13) Matemàtiques (Batxillerat): ...............Sr. Carlos González
14) Matemàt. Aplic CCSS: ....Sr. José María Alfonso
15) Geografia: .......................Sr. Josep M. Hernández.
16) Economia de l'Empresa: ....Sra. Blanca Martín-Gil
17) Física: ............................Sr. Carles González
18) Dibuix Tècnic: .............. Sr. David Delgado
19) Biologia: ........................Sr. Roberto Conde
20) Química: ....................... Sr. Adrià van Waart
21) Alemany: Sra. Cris Díaz
22) Francés: Sra. Mireia Vilanova