ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LES ASSIGNATURES DE 4t D'ESO
INTRODUCCIÓ
Aquesta és una enquesta anònima en què no heu d'introduir cap dada personal. Només caldra que introduïu el número d'enquesta secret que heu agafat.
Us demanem que llegiu amb molta atenció les preguntes i que respongueu amb la màxima sinceritat. La vostra opinió ens resultarà molt útil per millorar la nostra feina docent. Moltes gràcies per la vostra participació

INDICACIONS:
  • Per omplir les enquestes heu de seleccionar els enllaços a cada assignatura que es troben en elnom del professor:
  • En les assignatures impartides per més d'un professor (Tutoria, Llengua anglesa, C. Socials i 2a Llengua estrangera) heu de seleccionar l'enquesta enllaçada en el nom del professor que us imparteix l'assignatura.
  • En cas que una assignatura us l'hagi impartit més d'un professor (con en el cas d'anglès si heu tingut un canvi de nivell o per qualsevol altra circumstància podeu omplir les enquestes corresponents als dos professorsque us han impartit la matèria.
  • Les preguntes són les mateixes per a totes les assignatures i heu de valorar els ítems referits en cada assignatura en una escala de l'1 (més baix) al 7 (més alt)
  • Si creieu que alguna qüestió no la podeu valorar marqueu l'opció No valorable.
  • L'enquesta s'obrirà en una finestra nova. En acabar podeu tancar la finestra i passar a la següente enquesta.

ENQUESTES:
0) Coordinador: ................ Sr Jesús Herrera
1) Tutoria: .........................Sr. Laura Serrano- Sr. José Luis Moreno - Sr. Cristina Diaz Sra. Glòria Guerrero
2) Llengua Catalana:.........Sra. Cristina Sánchez
3) Llengua Castellana: ......Sr. Celia Vega.
4) Llengua Anglesa: ..........Sr. Paul Gilisnky - Sr. Raúl Dios- Sra Laura Serrano
5) Matemàtiques: ...............Sr. José Luís Moreno.
6) C. Socials: ..................... Sr. David Smith Sr. Jesús Herrrera
7) Física/Química: ..............Sra. Glòria Guerrero.
8) Biología: .........................Sr. Roberto Conde
8) Tecnologies: ..................Sra. Mar Blasco.
9) Ed. Visual i Plàstica: ......Sra. Júlia Oliveras.
10) Educació Física: ...........Sr. Roger Mauri.
11) 2a Llengua estrangera: Sra. Mireia Vilanova - Sra. Anna Dalmau - Sr. Adrià del Val - Sra Crisitna Díaz
12) Eticocivica..................... Sra. Albert Vilanova- Sr. Ignasi Llobera