ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LES ASSIGNATURES DE:1r DE BATXILLERAT i 1r del PROGRAMA DEL DIPLOMA
INTRODUCCIÓ Aquesta és una enquesta anònima en què no heu d'introduir cap dada personal. Només caldra que introduïu el número d'enquesta secret que heu agafat. Us demanem que llegiu amb molta atenció les preguntes i que respongueu amb la màxima sinceritat. La vostra opinió ens resultarà molt útil per millorar la nostra feina docent. Moltes gràcies per la vostra participación.

INDICACIONS:
  • Per omplir les enquestes heu de seleccionar els enllaços a cada assignatura que es troben en elnom del professor:
  • En les assignatures impartides per més d'un professor (Tutoria, matemàtiques i 2a Llengua estrangera) heu de seleccionar l'enquesta enllaçada en el nom del professor que us imparteix l'assignatura.
  • En cas que una assignatura us l'hagi impartit més d'un professor (con en el cas d'anglès si heu tingut un canvi de nivell o per qualsevol altra circumstància podeu omplir les enquestes corresponents als dos professorsque us han impartit la matèria.
  • Les preguntes són les mateixes per a totes les assignatures i heu de valorar els ítems referits en cada assignatura en una escala de l'1 (més baix) al 7 (més alt)
  • Si creieu que alguna qüestió no la podeu valorar marqueu l'opció No valorable.
  • L'enquesta s'obrirà en una finestra nova. En acabar podeu tancar la finestra i passar a la següente enquesta.

ENQUESTES:
0) Coordinador: ............... Sr.Adrià van Waart
1) Tutoria: ......................... Sra. Lydia Cadena - Sr. Carles González - Sr. Roberto Conde - Sra. Anna Dalmau - Sr. David Delgado - Sr. Josep M Hernández - Sr.Ignasi Llobera - Sr. Lorenzo Alonso - Sra. Blanca Martín-Gil
2) Llengua Catalana:........ Sra. Anna Dalmau.
3) Llengua Castellana (Programa del Diploma):Sra Lydia Cadena
4) Llengua Castellana (Batxillerat): ......Sra Lydia Cadena
5) Llengua Castellana (Batxillerat): ......Sra Anna Dalmau
6) Llengua Anglesa (Programa del Diploma): ........Sr. Pol Gilinsky
7) Llengua Anglesa (Batxillerat): ..........Sr. Lorenzo Alonso
8) Llengua Anglesa (Batxillerat): ..........Sr. Murray Sutcliffe
9) Filosofia (Batxillerat): ....................... Sr. Ignasi Llobera
10) Filosofia (Programa del Diploma): ................. Sr. Ignasi Llobera
11) Español B (Programa del Diploma): ................. Sr. Raúl de Dios
12) Matemàtiques (Programa del Diploma): ...........Sr. David Delgado
13) Matemàtiques (Batxillerat): .............Sr. David Delgado
14) Matemàt. Aplic CCSS: ....Sr. José María Alfonso
15) Estudios Matemáticos (Programa del Diploma): .. Sr. Carles González
16) Biología (Programa del Diploma): ............... Sra. Gloria Guerrero
17) Envionmental Systems &Societies (Programa del Diploma): ............... Sr.Roberto Conde
18) Química (Programa del Diploma): ............... Sr.Adrià van Waart
19) Geografia: .............Sr. Josep M. Hernández.
20) Economia de l'Empresa: ....Sra. Blanca Martín-Gil
21) Business & Management: ....Sra. Blanca Martín-Gil
22) Física (Programa del Diploma): .....................Sr. Carles González
23) Física: ............................Sr. Carles González
24) Dibuix Tècnic: .............. Sr. David Delgado
25) Biologia: ........................Sra. Gloria Guerrero
26) Química: .................... .. Sr. Adrià van Waart
27) Alemany: Sra. Cris Díaz
28) Francés: Sra. Mireia Vilanova
29) Music: Sr. Simon Roberts