ENQUESTES:

0) Coordinador: ................ Sr. Jesus Herrera
1) Tutoria: .........................Sra. Jose Luis Moreno-Sra.Gloria Guerrero - Sr.Cristina Sánchez -Srta. Cristina Díaz - Srta. Jose María Alfonso
2) Llengua Catalana:.........Sr.Cristina Sanchez
3) Llengua Castellana: ......SraCelia VegaMaría José Ruiz
4) Llengua Anglesa: ..........Sr Paul Gilinsky- Sr. Lorenzo Alonso - Sra Murray Sutcliffe -Sr Raúl Dios
5) Matemàtiques: ...............Sr Jose Luis Moreno
6) History: ..........................Sr. Albert VilanovaJesus Herrera
7) Historia en cast: ............Sr. Jesus Herrera
8) :Física y Química............Sr. Gloria Guerrero -
9) :Biology/Biologia.............Sr. Roberto CondeGloria Guerrero
10) Tecnologies: ..................Sta. Jesús A. Martinez
11) Valors ètics: ...................Sr. Albert VilanovaJosep Manel Hernandez
12) Arts escèniques: ...........Srta Laura Baker
13) Música: ..........................Srta Gabriel Cano
14) Immersió català: ............Srta Gerard Capdevila
15) Immersió castellà: .........Srta Celia Vega
16) Emprenedoria: ........... Srta Gerard CapdevilaJose María Alfonso
17) Educació Física: ...........Sra Roger Mauri
18) 2a Llengua estrangera: Sra. Mireia Vilanova - Sra. Cris Díaz
19) Taller Llengües/Matemàtiques: Sr. Jose Maria Alfonso- Sra. Cristina Sánchez
20) EVP: Sra. Júlia Oliveras-