ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LES ASSIGNATURES DE 5è EP
INTRODUCCIÓ
Aquesta és una enquesta anònima en què no heu d'introduir cap dada personal. Només caldra que introduïu el número d'enquesta secret que heu agafat.
Us demanem que llegiu amb molta atenció les preguntes i que respongueu amb la màxima sinceritat. La vostra opinió ens resultarà molt útil per millorar la nostra feina docent. Moltes gràcies per la vostra participació

INDICACIONS:
  • Per omplir les enquestes heu de seleccionar els enllaços a cada assignatura que es troben en el nom del professor:
  • En les assignatures impartides per més d'un professor (Tutoria, Llengua castellana, heu de seleccionar l'enquesta enllaçada en el nom del professor que us imparteix l'assignatura.
  • Les preguntes són les mateixes per a totes les assignatures i heu de valorar els ítems referits en cada assignatura en una escala de l'1 (més baix) al 7 (més alt)
  • Si creieu que alguna qüestió no la podeu valorar marqueu l'opció No valorable.
  • L'enquesta s'obrirà en una finestra nova. En acabar podeu tancar la finestra i passar a la següente enquesta.

ENQUESTES:

0) Coordinador: ................ Sra. Mireia Blancafort
1) Tutoria: .........................Sra. Elisabeth Acedo - Sra. Mª del Mar García - Ms. Sol Stanke - Srta. Pilar Alegre -
2) Llengua Catalana.......... Sra.. Concep Muntada - Srta.Pilar Alegre - Sra. Mª del Mar García
3) Llengua Castellana: ......Sra. Mª del Mar García - Srta Pilar Alegre
4) Llengua Anglesa: ..........Ms. Sol Stanke - Ms.Elisabeth Acedo -
5) Matemàtiques: ..............Sra.Mª del Mar García - Srta Pilar Alegre
6) Science: ........................Ms. Elisabeth Acedo - Ms. Sol Stanke
7) Tecnologies: .................Sr. Xavi Pacheco
8) Música: .........................Sra. Júlia López
9) Educació Física: ...........Sr. Jordi Vilaregut - Sra. Ivana Mestres
12) Art:.............................. Sra. Bárbara Navarrete -