ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LES ASSIGNATURES DE 6 EP
INTRODUCCIÓ
Aquesta és una enquesta anònima en què no heu d'introduir cap dada personal. Només caldra que introduïu el número d'enquesta secret que heu agafat.
Us demanem que llegiu amb molta atenció les preguntes i que respongueu amb la màxima sinceritat. La vostra opinió ens resultarà molt útil per millorar la nostra feina docent. Moltes gràcies per la vostra participació

INDICACIONS:
  • Per omplir les enquestes heu de seleccionar els enllaços a cada assignatura que es troben en el nom del professor:
  • En les assignatures impartides per més d'un professor (Tutoria, Llengua castellana, Llengua estrangera) heu de seleccionar l'enquesta enllaçada en el nom del professor que us imparteix l'assignatura.
  • En cas que una assignatura us l'hagi impartit més d'un professor (con en el cas d'anglès si heu tingut un canvi de nivell o per qualsevol altra circumstància podeu omplir les enquestes corresponents als dos professors que us han impartit la matèria.
  • Les preguntes són les mateixes per a totes les assignatures i heu de valorar els ítems referits en cada assignatura en una escala de l'1 (més baix) al 7 (més alt)
  • Si creieu que alguna qüestió no la podeu valorar marqueu l'opció No valorable.
  • L'enquesta s'obrirà en una finestra nova. En acabar podeu tancar la finestra i passar a la següente enquesta.

ENQUESTES:

0) Coordinador: ................ Sra. Mireia Blancafort
1) Tutoria: .........................Sra. Mª José Ruiz - Sra. Pilar Alegre - Carmen Fernández - Charlotte Smith

2) Llengua Catalana:..........Sra.Mª José Ruiz - Sra. Pilar Alegre
3) Llengua Castellana: ......Sra. Pilar Alegre -Sra. Mª José Ruiz
4) Llengua Anglesa: ..........Sra. Charlotte Smith - Mr. Paul Gilinsky -Sra. Carmen Fernández
5) Matemàtiques: ...............Sra Mª José Ruiz - Pilar Alegre - Mireia Blancafort
6) Science/Socials: ............Sra. Carmen Fernández - Sra. Charlotte Smith
7) Tecnologies: ..................Sr. Alfonso Fernández
8) Música: ...........................Sra. Júlia López
9) Educació Física: ........,...Sra .Denia Pérez -Sra.Ivana Mestres -Jordi Vilaregut -Roger Mauri
10) Art................................. Sra. Bárbara Navarrete
11) Drama.............................Sra. Carmen Fernández Mrs. Charlotte Smith Mr. Paul Gilinsky
12) Llengües.........................Sra. Mireia Vilanova- Sra. Cristina Díaz