Equip de professors:

2005-09_Foto_UOC.jpg

J. Ros Sabaté
Coordinació
jordi.ros@sek.es

S. Jiménez
DPO
sergio.jimenz@sek.es

C. Sánchez

A. Bolaino

A, Robles

Coordinació

jordi.ros@sek.es